Α.Π.Σ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ marathon ΦΛΟΓΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΟΣΛΜΑ-Υ
3ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ 10.000μ. MICHEL BREAL
Images
Ο αγώνας θα γίνει 24/9/2017 από τις 09:30 έως 11:10 στην Αφετηρία Μαραθώνιου Δρόμου

 

 

3ος Διεθνής Αγώνας 10.000 μέτρων προς τιμή του MICHEL BREAL

3rd International Race of 10,000 meters in honor of MICHEL BREAL

 

 

Κυριακή 24/09/2017 09:30π.μ.

Sunday 09/24/2017 09:30a.m.

 

 breal

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / APPLICATION FORM

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και στο τέλος πατήστε το πλήκτρο "ΑΠΟΣΤΟΛΗ"

 


Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι υγιής και ότι μπορώ και επιθυμώ να λάβω μέρος στον παραπάνω αγώνα. Επίσης ότι, σε περίπτωση αδιαθεσίας μου κατά τη διάρκειά του, ή και μετά από αυτόν, ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές. (Το παρόν πρέπει να αποσταλεί εμπρόθεσμα, έως 17 Σεπτεμβρίου 2017, αλλά και να παραδοθεί υπογεγραμμένο, πριν την εκκίνηση στη γραμματεία, μαζί με πρόσφατη ιατρική βεβαίωση). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                  

I declare that I am healthy, want and can participate at the above event and raise absolutely no demands from the organizers in case of injury or illness during or after the race. (Present Document must be sent in time by September 24th 2017 and be delivered signed at the secretariat before the race starts, accompanied by a recent medical certificate of good health). For more info please contact to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.