Α.Π.Σ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ marathon ΦΛΟΓΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΟΣΛΜΑ-Υ
4ος Αγώνας Δρόμου MICHEL BREAL 10χλμ.
Images
Ο αγώνας θα γίνει 9/9/2018 στις 09:30 στην εκκίνηση του Μαραθωνίου Δρόμου

 

 

4ος Αγώνας Δρόμου 10.000 μέτρων προς τιμή του MICHEL BREAL

4th Road Race of 10,000 meters in honor of MICHEL BREAL

 

 

Κυριακή 09/09/2018 09:30π.μ.

Sunday 09/09/2018 09:30a.m.

 

 breal

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / APPLICATION FORM

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και στο τέλος πατήστε το πλήκτρο "ΑΠΟΣΤΟΛΗ"

 


Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι υγιής και ότι μπορώ και επιθυμώ να λάβω μέρος στον παραπάνω αγώνα. Επίσης ότι, σε περίπτωση αδιαθεσίας μου κατά τη διάρκειά του, ή και μετά από αυτόν, ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές. (Το παρόν πρέπει να αποσταλεί εμπρόθεσμα, έως 2 Σεπτεμβρίου 2018, αλλά και να παραδοθεί υπογεγραμμένο, πριν την εκκίνηση στη γραμματεία, μαζί με πρόσφατη ιατρική βεβαίωση). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                  

I declare that I am healthy, want and can participate at the above event and raise absolutely no demands from the organizers in case of injury or illness during or after the race. (Present Document must be sent in time by September 2nd 2018 and be delivered signed at the secretariat before the race starts, accompanied by a recent medical certificate of good health). For more info please contact to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.